Bij jonge honden met heupdysplasie (HD) is het mogelijk om de stand van de heupkom te veranderen. Bij deze ingreep wordt de heupkom verder over de heupkop gedraaid. Deze laatste krijgt daardoor een groter dak boven het hoofd en kan de slijtage aan het heupgewricht gestopt of vertraagd worden. Om de heupkom te kunnen draaien wordt het bekken op twee (DPO) of drie (TPO) plaatsen doorgezaagd en met een speciale kantelplaat weer vastgezet. Deze operatie is het meest succesvol wanneer er nog weinig of geen slijtage in het heupgewricht aanwezig is. Het is dus belangrijk dat een vermoeden van HD al op jonge leeftijd wordt onderzocht. 

 

      de-bekkenkanteling-bij-de-hond-operatie-voor       de-bekkenkanteling-bij-de-hond-operatie-na
                         Voor de operatie                                 Na de operatie