Henrik Wagter Duits specialist chirurgie voor gezelschapsdieren

Henrik Wagter is op 02 januari 2013 in dienst gekomen van “de Tweede Lijn“ als algemeen chirurg. Hij is in 2002 afgestudeerd in Gent (België). Daarna heeft hij in een aantal praktijken in Nederland gewerkt. Vanaf 2009 heeft hij in Duitsland bij een grote kliniek gewerkt waar hij zich voornamelijk bezig hield met chirurgie en orthopedie van doorverwezen patiënten.

In februari 2012 heeft hij de Duitse specialisatiegraad “Fachtierartzt für Kleintiere“ behaald. In zijn relatief korte loopbaan heeft hij zich middels een groot aantal trainingen en nascholingen in de Verenigde Staten, Zwitserland, België, Frankrijk en Duitsland verder bekwaamd in de chirurgie.

Tevens heeft hij zich toegelegd op de minimaal invasieve ingrepen, kijkoperaties in gewrichts- en lichaamsholten. Een speciale interesse van Henrik gaat ook uit naar de CT onderzoeken binnen “de Tweede Lijn“, hij heeft hiervoor in het buitenland trainingen gevolgd en is gecertificeerd om met een CT te werken.

In november 2015 heeft Henrik verdere ervaring opgedaan op de afdeling chirurgie van de Universiteit van Bern (Zwitserland) en is hij Penn-Hip gecertificeerd.

In 2017 heeft Henrik in Duitsland met succes het examen voor “Fachtierarzt für Chirurgie der Kleintiere” afgesloten en mag zich nu Duits specialist chirurgie voor gezelschapsdieren noemen.

Teckel Pien vergezelt haar baas regelmatig wanneer hij moet werken. Thuis wonen nog enkele schapen en kippen.