Menu

Tevredenheidsonderzoek

U bent onlangs voor een onderzoek of behandeling te gast geweest bij 'de Tweede Lijn'. We willen u vriendelijk verzoeken om een aantal vragen te beantwoorden.

Deze vragen hebben als doel onze service naar u en de toekomstige klanten verder te verbeteren en zijn niet bedoeld voor medisch inhoudelijke evaluatie van de therapie. U heeft voor het invullen van deze enquête een wachtwoord gekregen. Indien u dit niet meer heeft kunt u dit via detweedelijn@anicura.nl opvragen, of telefonisch onder het nummer 0521 383659 of 038-3035333.

Wij leren graag van uw ervaring met de Tweede Lijn!

Ga naar de enquete >>