Menu

Stefan Hoyng PhD

Stefan is in 2020 als chirurg bij de Tweede Lijn komen werken. Hij is dierenarts en heeft een bijzonder carrierepad afgelegd. Stefan is namelijk afgestudeerd als humaan arts en heeft twee jaar lang de opleiding tot neurochirurg gevolgd. Daarnaast is hij gedoctoreerd op het herstel van zenuwweefsel. Uiteindelijk heeft Stefan er voor gekozen zijn droom te volgen is heeft hij in 3 jaar tijd de 6-jarige studie afgerond. Stefan zal zijn tijd gaan verdelen tussen de poli en de operatiekamer.