Menu

Heupdysplasie onderzoek bij pups 16-18 weken.

Heupdysplasie (HD) is een aandoening waarbij heupkop en heupkom niet goed passen. Deze aandoening is grotendeels erfelijk bepaald en kan vooral bij de grotere hondenrassen of hun kruisingen  leiden tot ernstige pijnklachten en slijtage in de heupgewrichten. Nu zijn er voor oudere dieren met deze kwaal een aantal mogelijkheden. (we plaatsen o.a. zelfs kunstheupen) Dit zijn echter ingrijpende en kostbare oplossingen. 

Screening
Op dit moment is er echter een methode waarbij op een andere wijze dan voorheen röntgenfoto’s van het bekken worden gemaakt (PennHip® methode). Met behulp van deze foto’s kan al op 16 weken leeftijd een z.g. distractie-index worden uitgerekend. Met deze distractie-index kan worden aangegeven hoe groot de kans is dat er zich heupdysplasie zal ontwikkelen.

De screening bestaat uit een serie van 3 verschillende röntgenfoto’s die onder sedatie (lichte narcose) gemaakt worden. Met deze 3 foto’s wordt een ‘distractie-index’ berekend. Deze distractie-index is een betrouwbare maat voor de aanleg voor heupdysplasie. Deze distractie-index wordt door onszelf berekend maar ook nog eens door het PennHip centrum in Pennsylvania.

Behandeling
Daarnaast bestaat er een methode waarmee bij pups tussen de 16 en de 18 weken de groei en ontwikkeling van het bekken zodanig beïnvloed wordt dat de aansluiting tussen heupkop en heupkom gewaarborgd blijft. Bij pups met een aanleg voor heupdysplasie zal zich de HD niet of veel minder ontwikkelen. Deze operatie (JPS) is voor de pup nauwelijks belastend.
Op de leeftijd van 16 weken is van slijtage in de heupen (meestal) nog geen sprake. Heupdysplasie wordt dus eigenlijk niet genezen maar voorkómen!

Voor vragen zijn wij steeds bereikbaar op tel.nr. 0521-383659 of via e-mail detweedelijn@anicura.nl